Küresel Isınmanın 150 Yıllık Etkisini Gösteren Animasyon

Küresel ısınma dünyamızı tehdit eden en ciddi sorunların başında geliyor. Her geçen gün daha da kötüye giden bu sorunun aciliyetini ve önemini yansıtmak da oldukça zor.


Birkaç dereceye varan ısı artışları birçoğumuzu rahatsız etmiyor. Ortalama sıcaklığın üzerinde olan her bir derecelik artış, hafife alınmayacak kadar önemli bir problem teşkil ediyor.

2016 yılının ilk aylarında küresel ısınma hareketlerinin en yoğun yaşandığı zaman dilimi oldu. Kayıt alınmaya başlanan tarih göz önüne alındığında, en yüksek değerlere ulaşıldı. 

Ed Hawkins, 
University of Reading, National Centre for Atmospheric Science (Atmosferik Bilim İçin Ulusal Merkez) bünyesinde görev alan bilim adamlarından biri…

Hawkins, yayınladığı bir grafikle, 1850 yılından günümüze kadar olan sıcaklık grafik artışını göstererek, durumun ne kadar kötüye gittiğini de gözler önüne sermiş. Grafikte ilk dikkati çeken, son yıllarda artış gösteren ısı yüsekliğini belirten ve dışarıya doğru büyüyen dairesel çizgiler. Sıcaklıklar sanayileşme öncesine oranla 1.5 derece artış göstermiş.

Hawkins’i bu grafiği yayınlamaya iten sebep, çalışma arkadaşı da olan, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli üyesi Jan Fuglestvedt

Hawkins, daha sonra hazırladığı animasyonun, spiral bir versiyonunu da yayınlamış.1,5 dereceye varan sıcak artışı, okyanus adalarının yok olması ve burada yaşayan canlıları zorunlu göç riskine sokabiliyor. 

Hawkins, hazırladığı animasyona bakarak : "Değişikliğin hızı açıkça ortada, özellikle de son 30 - 40 yılda, fazla karmaşık bir yorumlamaya gerek yok" diyor.